KNJIGA PAD TROJE

3.00

In stock

SKU: 9788672743357 Category: Tag:

Description

Ne mogu da dou010dekam da vas odvedem uravnicu Troje. Da vam pokau017eem mesto na kome su se Hektor i Ahil borili. Da vam pokau017eem Prijamovu palatu. I zidine sa kojih su trojanske u017eene gledale svoje ratnike u borbi sa osvajau010dem,Agamemnonom, i njegovim ratnicima.To u0107e vam uzburkati krv, Sofija. Sofija Hrizantis je imala samo u0161esnaestgodina kada je nemau010dki arheolog Oberman pou010deo da joj se udvara: u017eeleo je gru010dku nevestu koja dobro poznaje Homerove epove. Sofija je uspeu0161no prou0161la test i ubrzo mu se pridruu017eila u arheolou0161kim istrau017eivanjima. u201eArheologija nije naukau201c kau017ee Oberman. u201eTo je umetnost.u201c Oberman je veoma dobar u umetnosti arheologije, mou017eda previu0161e dobar. Atmosfera u Troji je napeta i misteriozna. Sofija postaje sve viu0161e zaokupljena prou0161lou0161u0107uu2026 ne samo davnom prou0161lou0161u0107u o kojoj Oberman takorado priu010da, veu0107 i nedavnom, koju jeo dabrao da sakrije od nje. Ali, i ona jeveoma viu010dna umetnosti arheologijeu2026