KNJIGA SKOLA ZA LISICE

3.80

In stock

SKU: 9788677814861 Category: Tag:

Description

u0160KOLA ZA LISIu010cE je topla porodiu010dna priu010da o mami Liji i njenom sinu. Briu017eljiva mama ga uvodi u tajne opstanka u surovoj i prelepoj prirodi. u0160ta je najvau017enije da jedno lisiu010de zna? Mama Lija ga uu010di da lovi, da se u010duva ostalih u0161umskih zveri, da kopa jamu, uu010di ga u0161ta da radi ako se povredi ili razboli.Pored tih saveta, mama uu010di lisiu010de i ostalim tajnama opstanka u2013 lepom ponau0161anju i znau010daju dobrih odnosa sa bliu017enjima.