KNJIGA SPLETKARENJE SA SOPSTVENOM DUSOM

5.20

Out of stock

SKU: 9788684685348 Category: Tag:

Description

Retko se desi da prvi roman nekog pisca bude tako dobar i snau017ean kao u0161to je roman u201eSpletkarenje sa sopstvenom duu0161omu201d Marije Jovanoviu0107. Ovo je knjiga u kojoj glavna junakinja bez ulepu0161avanja gleda u sebe, svoju prou0161lost, u017eivot oko sebe, svoju zemlju, porodicu, prijatelje… Ona nikoga i niu0161ta ne idealizuje, a ipak nas, kao nekom magijom, sa svakom stranicom koju prou010ditamo, sve viu0161e i viu0161e uvlau010di u svoj svet prepun emocija, mladalau010dke lakomislenosti, sruu0161enih ljubavi, pogreu0161nih odluka, ispau0161tanja… Glavna junakinja potiu010de iz ugledne porodice, u017eivi sa roditeljima i sestrom. Bila je dobar u0111ak, posluu0161no dete, vodila normalan u017eivot. Na letovanju u Gru010dkoj upoznaje Vasilisa Prekrasnog, u koga se na prvi pogled zaljubljuje. U njemu vidi otelotvorenje svojih snova. Provodi sa njim nezaboravne dane. Povratak u Jugoslaviju teu0161ko joj pada, ali godina brzo prolazi i dolazi novo nezaboravno leto s Vasilisom. Njihova ljubav, davala joj je snagu, bila je opsednuta njime, kao i on njom. Usledili su i njegovi dolasci u Beograd. Sve je bilo savru0161eno. Marina se upisuje na fakultet i upoznaje nove ljude, izmeu0111u ostalog, Ozirisa, inteligentnog mladiu0107a, koji je pokazivao naklonost i simpatiju prema Marini. Vasilis je dolazio, bio joj podru0161ka, prihvatao njene nove prijatelje. U trenucima kada je terbalo da ode u vojsku na dve godine, Vasilis joj predlau017ee brak. Uplau0161ena tom ponudom Marina trau017ei razlog da prekine sve to. Nije joj se odlazilo iz Beograda i sa fakulteta. I ona ostavlja Vasilisa. Ubrzo zapou010dinje vezu s Ozirisom i udaje se za njega. Od tog momenta njen u017eivot kreu0107e drugim tokom. Brak je trajao svega nekoliko dana, posle u010dega se vratila roditeljima. Usledile su porodiu010dne tragedije, gubitak oba roditelja, sestrin promau0161eni brak i rou0111enje bolesnog deteta. Marina sve u010deu0161u0107e razmiu0161lja o Vasilisu, koji se u meu0111uvremenu ou017eenio i dobio decu. Mislila je da su sva ta deu0161avanja u njenom u017eivotu kazna za ono u0161to je uradila Vasilisu. u0160ta joj donosi susret sa njim posle 18 godina u Gru010dkoj?