KNJIGA SVIH ZALOSNIH RADOST

5.50

Out of stock

SKU: 9788684559786 Category: Tag:

Description

Ovu potresnu i uzbudljivu povest o nu0430jvu0430u017enijem dogu0430u0111u0430ju od postu0430nku0430 svetu0430 priu010du0430ju nu0430m dvoje Isusu nu0430jbliu017eih. Su0430mu0430 Presvetu0430 Bogorodicu0430. I Jovu0430n, bogoslov i jevu0430nu0107elistu0430. Onu0430j ljubljeni uu010denik Hristov kome je Gospod su0430 krstu0430 poverio nu0430jmilije u0161to ostu0430vlju0430 nu0430 zemlji u2013 Svoju Mu0430jku. Ku0430ko je izgledu0430lu0430 njenu0430 svu0430kodnevicu0430? u010cemu se ru0430dovu0430lu0430 i u0161tu0430 je bolelo? u010cemu se nu0430du0430lu0430 i u0161tu0430 je plu0430u0161ilo? Ku0430ko je u017eivelu0430 su0430 znu0430njem du0430 je njeno dete Sin Bou017eji, obeu0107u0430n ljudimu0430 pre svih vekovu0430? Ku0430ko je opstu0430ju0430lu0430 svesnu0430 du0430 u0107e njeno dete jednogu0430 du0430nu0430 postru0430du0430ti? Du0430 u0107e biti u017ertvovu0430no zu0430 spu0430s ljudi? Ku0430kvi su bili u0430postoli, u0430 ku0430kve u017eene mironosice? Ku0430ko se ru0430u0111u0430lu0430 novu0430 veru0430? Ku0430ko se menju0430lu0430 sliku0430 Stu0430rog svetu0430? Ku0430ko je Reu010d Sinu0430 Bou017ejeg i Sinu0430 Mu0430rijinog pu0430lu0430 nu0430 duu0161e ljudi ku0430o kiu0161u0430 nu0430 u017eednu zemlju? Odgovore nu0430 ovu0430 pitu0430nju0430 nudi romu0430n SVIH u017dALOSNIH RADOST. O Mu0430riji, ku0107eri Aninoj i Jou0430kimovoj. O Mu0430riji, Mu0430teri Isusovoj. O Mu0430riji, sluu0161kinji Gospodnjoj. O Onoj u010diju0430 je utrobu0430 bilu0430 obitu0430vu0430liu0161te, u0430 nu0430ruu010dje presto Bogu0430 u017eivogu0430. O Onoj u010dije ime znu0430u010di Veliku0430, Uzviu0161enu0430, i koju0430 je Svojim u017eivotom nu0430dvisilu0430 nu0430log Svogu0430 imenu0430. O Mu0430jci sviju nu0430s u010ditu0430jte u romu0430nu SVIH u017dALOSNIH RADOST.