KNJIGA UVOD U DEMOKRATIJU

2.00

Only left in stock

SKU: 208 Category: Tag:

Description

Ova knjiga namenjena je podjednako i starijim i mladim u010ditaocima. Kroz formu direktnih pitanja i jasnih sau017eetih odgovora autori nam nude moguu0107nost da steknemo osnovna znanja o suu0161tini savremenih izbornih sistema i demokratije koja na njima pou010diva. Baveu0107i se praktiu010dnim dilemama iz svakodnevnog politiu010dkog u017eivota, ova knjiga predstavlja u0161ansu da podignemo nivo politiu010dke kulture u nau0161oj sredini.